Hiše na drevesih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


ŠCV, Splošna in strokovna gimnazija
Matija Goljar
Tanja Golob, Selma Filipančič Jenko

Kaj je pri hišah na drevesih takega, da se vsak ob pogledu nanje ustavi in nasmehne? Morda je to nekaj notranjega – lahko je to naša povezanost s predniki, ki so živeli na drevesih, morda je to nostalgija iz otroških knjig, spomini na Tarzana in Medvedka Puja. Morda pa hiše na drevesu predstavljajo pobeg pred odraslostjo in vsakodnevno resnostjo, pred raznoterimi obveznostmi in odgovornostmi, ki nas čakajo na tleh. Hiše na drevesu so naša želja po svobodi, po osvajanju prostora in druženju z naravo. Če že ne moremo leteti s pticami, lahko vsaj gnezdimo z njimi! Hiša na drevesu je bivališče, dvignjeno od tal, bliže nebu in naravi. V zgodovini je bil izpostavljen predvsem varovalni dejavnik, danes nas na hišo na drevesu ne napotuje več potreba po varnosti, temveč potreba po iskanju drugačnosti. Hiša na drevesu vzbuja domišlijo tako mladim kot starim. Čar splezati nanjo in nato videti svojo okolico iz povsem druge perspektive, je nekaj posebnega. Neverjetno je, kaj lahko naredi nekaj metrov višine na naš pogled in naše počutje. Hiša na drevesu je postavljena na enega izmed najstarejših in najtrpežnejših živih bitij na zemlji. Je sožitje z njim. Brez drevesa ni hiše na drevesu. To drevo pa je posebno drevo, praviloma staro, dobro razvejano in zanimivo. Hiše na drevesih so lesene zgradbe, narejene pretežno iz naravnih materialov. Lahko so zgrajene na enem samem ali pa se razprostirajo med več dreves. Zgrajene so na najrazličnejše načine, vsem pa je skupno, da obliko določata dva dejavnika: drevo in izvirnost graditelja. Ta odnos pa je poseben, vsakič znova tako drugačen, da lahko rečemo, da je tovrstno graditeljstvo tudi svojevrstna umetnost. O namembnosti hiš na drevesu lahko trdimo, da niso le otroška igrala, temveč tudi resnična bivališča. Bivališča, ki zadovoljujejo potrebo svojih graditeljev – močno potrebo po drugačnosti in inovativnosti. V največji meri pa so hiše na drevesih dopolnilna bivališča: bivališča za prosti čas, za razvedrilo, igro, počitek, prostor za izobraževanje, terapevtsko okolje, lahko tudi prostor za iskanje navdiha in duhovnosti. Z raziskovalno nalogo želim predstaviti posebnost in zanimivost hiš na drervesih širši javnosti. Naloga prikazuje razvoj hiš na drevesih, pestro paleto njihove uporabe in predloge za uporabo pri nas.