RFID identifikacija

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
ŠCV, Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola
Klemen Glušič
Peter Vrčkovnik, Zvone Cencen
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Orientacijski tek je šport ali rekreativna dejavnost, ki navadno poteka v naravi, gozdovih ali mestnih parkih. Tekmovalec orientacist mora v čim krajšem času s pomočjo karte in kompasa preteči ali prehoditi svojo pot. Ta je označena na karti s krožci, v naravi pa s kontrolnimi točkami, oranžno belimi zastavicami. Vrstni red točk je vnaprej določen, med kontrolnimi točkami pa si vsak sam izbira pot. Na stojalih na kontrolnih točkah je poleg zastavice luknjač, s katerim tekmovalec preluknja svoj kontrolni karton in s tem potrdi svojo navzočnost na kontrolni točki. Takšen način identificiranja predstavlja nepotrebno izgubo časa, kar je v današnjem tempu življenja nedopustno. Poleg tega delo zahteva dodatno delovno mesto zaradi ročnega pregledovanja vseh kontrolnih kartonov. Z raziskovalno nalogo z naslovom Razvoj radiofrekvenčne identifikacije sem raziskal samodejni proces overjanja, ki od vsakega tekmovalca odčita identifikacijsko številko ter jo posreduje centralnemu sistemu. Pri tem je vsak tekmovalec opremljen s svojo unikatno RFID oznako, ki je lahko v različnih oblikah, bodisi v obliki kartice ali pa je vgrajena zapestnica. V raziskovalni nalogi sem za oznake uporabil RFID kartice, ki jih je s pomočjo antene prebral čitalnik RFID oznak. Ta je desetmestne kode oznak pretvoril v binarno kodo in jih preko RS232 signala poslal na mikrokrmilnik, kjer so se shranile v pomnilnik. Sistem sem nadgradil z mobilnim telefon, katerega naloga je bila, da je poslal SMS s časom zaznave ter kode oznak. Takšen sistem omogoča samodejno registracijo tekmovalcev ob prihodu do posameznih orientacijskih točk, kjer se zabeležijo identifikacija in čas tekmovalca.

Raziskovalna naloga:
RFID identifikacija
PrenosOgled