Na zaključnem nagradnem izletu - 13. 5. 2011 - 2011