Predstavitev

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije bo staro 40 let.

Z gibanjem populariziramo in vzpodbujamo mlade k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti.

S pomočjo sredstev Mestne občine Velenje, občin Šoštanj in Šmartno ob Paki ter drugih organizirano skrbimo za nadarjene učence, dijake in študente, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem,

  • da razvijejo svoje sposobnosti,
  • pridobijo nova znanja in izkušnje,
  • se vključijo v timsko delo,
  • se srečajo z novimi ljudmi,
  • se predstavijo širši javnosti (javni nastop),
  • pridobijo spretnosti pri predstavitvi svojega dela,
  • pridobijo dodatne možnosti za pridobitev štipendije in vpis v šolo ter
  • druge reference (Portfolio, Evropass),
  • pridobijo na samozaupanju,
  • osebnem zadovoljstvu, ugledu ...


Doslej je 2980 mladih raziskovalcev izdelalo 1557 raziskovalnih nalog:
694 osnovnošolskih, 838 srednješolskih in 25 študentskih nalog.
Pri delu jim je pomagalo 1610 mentorjev in somentorjev.

Upamo, da vam bo delo prineslo dobre in zanimive izkušnje, ki bodo vplivale na vaše nadaljnje raziskovanje, da se boste lotili novega problema, iskanja novih »stvari«, ki še niso bile raziskane, da bodo aktivnosti dobro vplivale na vaše osebno zadovoljstvo.

Naj bo tako, kot je zapisal avtor znaka:
"Da bi z veseljem iskali in našli ter ustvarjalno strli veliko debelih, zdravih orehov!
Da bi bila njihova jedrca v žepu koristna popotnica na razburljivem potepanju skozi življenje!"

Karmen Hudournik, koordinatorica gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije