Nekdanji člani programskega sveta

Nekdanji člani programskega sveta:

Vane Gošnik, prvi predsednik Programskega sveta
Štefka Kordeš, predsednica Programskega sveta
mag. Franc Avberšek
, predsednik Programskega sveta
mag. Marijan Penšek, predsednik Programskega sveta, Gorenje, d.d. Velenje
Irena Pilih, koordinatorica gibanja
Marjanca Rogelj Peršič, koordinatorica gibanja
Marjeta Primožič
, koordinatorica gibanja
mag. Peter Gabor, ZRSZ, Območna služba Velenje
mag. Franci Kotnik
, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica Velenje
Nataša Glavač, Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje
Boris Potrč
, Skupina Premogovnik, d.d. Velenje
Božidar Repnik, Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
Bogdan Trop, Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
mag. Vilma Fece
, predstavnica Gorenja, d.d. Velenje
Silvo Germovšek,
Knjižnica Velenje
Lidija Črnko
, Knjižnica Velenje
dr. Tone Ravnikar, predsednik ocenjevalne komisije
dr. Konrad Steblovnik, predsednik ocenjevalne komisije
Mojca Ževart, predsednica ocenjevalne komisije
dr. Nives Verbič Kugonič, predsednica ocenjevalne komisije
dr. Aleksandra Gačić, predsednica ocenjevalne komisije
Simon Konečnik, predstavnik srednješolskih mentorjev
mag. Ivan Kotnik, direktor ŠC Velenje
dr. Nikola Holeček, predsednik ocenjevalne komisije
mag. Anita Povše, predstavnica osnovnošolskih mentorjev.

Za vaše sodelovanje, pomoč pri popularizaciji gibanja in spodbujanju mladih k raziskovanju, se vam iskreno zahvaljujemo.