Programski svet

Člani programskega sveta gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije:

 • mag. Gašper Škarja, predsednik, direktor Komunalnega podjetja Velenje
 • Karmen Hudournik, koordinatorica gibanja, predstavnica ŠC Velenje
 • mag. Peter Kovač, predstavnik MO Velenje
 • Alenka Verbič, predstavnica Občine Šoštanj
 • mag. Mojca Bole, predstavnica Občine Šmartno ob Paki
 • Dušan Reberčnik, predstavnik Premogovnika Velenje
 • mag. Irena Vodopivec, predstavnica Premogovnika Velenje
 • Miha Žove, predstavnik Hisensa Gorenje Europe
 • Urška Verbič, predstavnica Termoelektrarne Šoštanj
 • Janko Pogorelčnik, predstavnik ŠC Velenje
 • Maja Ahtik Požegar, predstavnica osnovnošolskih mentorjev
 • Islam Mušić, predstavnik srednješolskih mentorjev
 • Barbara Trebižan, vodja aktiva ravnateljev OŠ MO Velenje
 • mag. Aleksander Vališer, predsednik ocenjevalne komisije
 • dr. Simon Brezovnik, predsednik ocenjevalne komisije
 • dr. Erika Glasenčnik, predsednica ocenjevalne komisije

 

Nagovor predsednika programskega sveta gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije se uspešno nadaljuje s ciljem, da učenci, dijaki in študenti z raziskovalnim delom nadgrajujejo znanje, ki ga pridobivajo v rednem izobraževalnem programu, razvijajo svoje sposobnosti in pridobivajo nove izkušnje za nadaljevanje svoje šolske ter poklicne poti. Pred nami je izjemno težka naloga, da gibanje ohranimo na visokem nivoju, saj je zapuščina naših predhodnikov, ki so gibanje vodili v preteklosti, izredno bogata. Gibanje je v svoji več kot 30-letni zgodovini izkoristilo izjemen potencial mladih raziskovalcev. Verjamem, da bomo uspeli in da bomo po svojih najboljših močeh prispevali k nadaljevanju nenehnega napredka gibanja. Naša želja je, da gibanje še bolj povežemo z gospodarstvom SAŠA regije in lokalno raziskovalno infrastrukturo (inštituti, laboratoriji, revijami in zborniki) ter na ta način poskrbimo, da bodo ideje in rezultati mladih raziskovalcev našli pravo mesto.

Dragi mladi raziskovalci, želim vam uspešno delo in čim boljše raziskovalne naloge. Upam, da vam bomo omogočili dobre pogoje za delo in vam nudili vso potrebno podporo, kar si zaradi svojega truda nedvomno zaslužite. Vloženi energija in delo se vam bosta v prihodnje prav gotovo povrnili, saj boste pri raziskovanju pridobili nova metodološka znanja, izkušnje delovanja v raziskovalnem timu in številna nova poznanstva. V času zaostrenih gospodarskih razmer bo vaša referenca mladega raziskovalca lahko pomenila odločilno prednost pri iskanju zaposlitve po zaključenem izobraževanju. Kot je bilo že zapisano, si bomo prizadevali gibanje tesneje povezati z gospodarstvom in mogoče boste že pri vašem raziskovalnem delu prišli v stik z vašim bodočim delodajalcem. Kitajski pregovor pravi: »Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika«. Bodite ponosni na svoje znanje, ki ste si ga pridobili kot mladi raziskovalci.

Ob koncu naj se zahvalim vam, mladi raziskovalci, vašim mentorjem, recenzentom, predsednikom ocenjevalnih komisij, staršem, članom programskega sveta in vsem drugim, ki prispevate k uspešnosti gibanja. Posebna zahvala velja tudi Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj, Občini Šmartno ob Paki in vsem ostalim donatorjem, ki finančno omogočate uresničitev programa.

Mag. Gašper Škarja, predsednik programskega sveta