Nagradno-delovni izlet za osnovnošolske mlade raziskovalce in mentorje - 2010