S seminarja o nastajanju raziskovalnega dela - 2010