Seminar in delavnica o javnem nastopanju za osnovnošolce - 2009