Seminar z delavnico o javnem nastopanju z Zlatko Jambrovič in Jerco Mrzel - 2008