Seminar z delavnico o javnem nastopanju za srednješolce - 2009