Z osnovnošolskimi mladimi raziskovalci na nagradnem izletu - 2009