Vpliv športa na učni uspeh

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
psihologija in pedagogika
OŠ Nazarje
Eva Remic, Urška Plaznik
Nataša Krk, Mateja Tevž Srčič

Šport je oblika telesne dejavnosti za krepitev telesne in psihične zmogljivosti. Je eden izmed mnogih dejavnikov, ki vplivajo na učni uspeh. Do kolikšne mere – pa je bilo vprašanje, zaradi katerega je nastala ta raziskovalna naloga. Treba je vedeti, da je vsak učenec športnik, saj se vsak ukvarja s športom, če ne drugje, pri pouku športne vzgoje. V tej nalogi so učenci razdeljeni v tri kategorije: nešportniki, rekreativni športniki in aktivni športniki. Oblikovali sva naslednje hipoteze: aktivni športniki imajo v povprečju najboljši učni uspeh, med aktivnimi športnicami imajo najboljši učni uspeh odbojkarice, najslabšega pa učenke, ki trenirajo borilne veščine in med aktivnimi športniki imajo najboljši učni uspeh učenci, ki trenirajo rokomet, najslabšega pa nogometaši. Podatke sva zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika učencev zadnje triade osnovnih šol Zgornje Savinjske doline in intervjujev trenerjev v klubih, kjer aktivni športniki trenirajo. Ugotovili sva, da imajo učenci, ki se rekreativno ukvarjajo s športom, v povprečju najboljši učni uspeh, sledijo jim aktivni športniki, najslabši učni uspeh pa imajo nešportniki. Med aktivnimi športnicami imajo najboljši učni uspeh rokometašice, najslabšega pa tiste športnice, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami. Med aktivnimi športniki pa imajo najboljši učni uspeh košarkarji in najslabšega nogometaši. V pogovorih s trenerji sva ugotovili, da se v večini klubov ne ukvarjajo z učnim uspehom njihovih varovancev. Večina trenerjev je mnenja, da šport pozitivno vpliva na učni uspeh, saj si s športom otrok krepi vzdržljivost in vztrajnost ter pridobiva delovne navade, kar pa se odraža tudi na drugih področjih.

Raziskovalna naloga:
Vpliv športa na učni uspeh
PrenosOgled