Živeti s hibo

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Nazarje
Ivan Ribežl
Mateja Tevž Srčič, Nataša Krk
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Leto 2007 je bilo evropsko leto enakih možnosti, kar me je spodbudilo k razmišljanju o vrstnikih, ki morajo živeti s hibo. Na naši šoli jih imamo kar nekaj, zato sem se tudi odločil za izdelavo raziskovalne naloge. Že dlje časa opažam problem sprejemanja mladostnikov s hibo v družbo. V svoji hipotezi sem predpostavil, da je družba tem ljudem neprilagojena in da se morajo le-ti bolj prilagajati našemu vsakdanu kakor pa mi njihovemu. V raziskovalni nalogi sem se osredotočil na gibalno ovirane in naglušne najstnike, saj sem v šoli pridobil izkušnje z njimi. Z raziskavo sem ugotovil, da je za mladostnike s hibo zakonsko dobro poskrbljeno tako v Republiki Sloveniji kot tudi v Evropski uniji in Združenih narodih. V prilagojenih programih in ob pomoči tima strokovnjakov imajo možnost doseči želeno izobrazbo. V vsakdanjem življenju pa premnogokrat naletijo na razne arhitektonske ovire, nerazumevanje okolice in sovrstnikov ter na občutek manjvrednosti. Družba mnogo lažje poskrbi za odpravo fizičnih ovir in izgradnjo tehničnih prilagoditev, sprememba miselnosti ljudi in sprejemanje vseh subjektov v družbi po načelu enakosti pa je proces, ki zahteva veliko notranjo spremembo pri vsakem posamezniku. Zelo pomembno se mi zdi, da tem mladostnikom zagotovimo visoko kvaliteto življenja in jih v doseganju zastavljenih ciljev vzpodbujamo.

Raziskovalna naloga:
Živeti s hibo
PrenosOgled