Pa se je zgodilo - prva menstruacija

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
medicina in farmacija
OŠ Šoštanj
Hana Videmšek, Urška Katanec
Jelka Peterlin, Lidia Frelih
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Sva Urška in Hana, obe že imava menstruacijo, zato so se nama o njej porajala številna vprašanja. Tema o menstruaciji se nama je zdela zelo zanimiva, zato sva se odločili, da jo globlje raziščeva. V teoretičnem delu sva predstavili, kaj sploh je menstruacija, podrobno opisali menstrualni ciklus in kako so sestavljena ženska spolovila. Napisali sva, kaj se je z ženskami med menstruacijo dogajalo pred mnogimi leti, ko še ni bilo današnjih pripomočkov. Povzeli sva tudi težave, ki pestijo ženske ob menstruaciji, vzroke zanje ter kako si lahko pomagamo blažiti bolečine. V empiričnem delu sva raziskovali, kakšne občutke imajo najstnice iz Osnovne šole Šoštanj pred in med menstruacijo ter njihovo mnenje o njej. To sva primerjali s preteklostjo, kako so se v naših letih s tem ubadale naše mame in babice. Ugotavljali sva mnenja in stališča, počutje in pripomočke v zvezi z menstruacijo nekoč in danes. Zanimal naju je tudi pogled fantov na menstruacijo, koliko sploh vedo o njej in kaj so pripravljeni storiti v pomoč dekletu, ki jo je menstruacija presenetila. Ugotovili sva, da ženske menstruacija različno preseneti in jo tudi doživljajo vsaka na svoj način. V preteklosti jih je bolj presenečal, manj so se pogovarjale o tem in so imele slabše pripomočke za higieno. Tudi odnos fantov do menstruacije je raznolik. Menstruacija naju ne more več presenetiti, z najino raziskovalno nalogo pa sva morda zmanjšali presenečenje drugim.

Raziskovalna naloga:
Pa se je zgodilo - prva menstruacija
PrenosOgled