Kam z odpadno električno in elektronsko opremo?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Šoštanj
Gašper Kladnik, Franc Reberšak, Marko Es
Danica Verdev
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Za to raziskovalno nalogo smo se trije učenci devetega razreda OŠ Šoštanj odločili, ker nas zanima, kako vestno zbiramo odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v naši okolici. Slovenija mora kot članica ES poskrbeti, da bosta do konca leta 2007 po Pravilniku o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) dosežena dva osnovna cilja: • da bomo zbrali povprečno vsaj 4 kg OEEO iz zasebnih gospodinjstev na prebivalca na leto, • da zavezanci za ločeno zbrano OEEO dosežejo zahtevane stopnje predelave, ponovne uporabe in recikliranja komponent. Naš cilj je bil izvedeti, v kolikšni meri se pri nas zbiranje OEEO izvaja. Vzporedno s pridobivanjem podatkov smo želeli tudi informirati ljudi, kakšno je pravilno ravnanje z odpadki. K temu pa smo dodali še svoj prispevek k učinkovitejšemu zbiranju te opreme tako, smo izvedli na šoli akcijo zbiranja OEEO. Najprej smo stopili v stik z družbo ZEOS, d. o. o., ki skrbi za ločeno zbiranje, predelavo in reciklažo OEEO. Med ustanovitelji te družbe je tudi velenjsko podjetje Gorenje, zato smo lahko hitro prišli do direktorja družbe gospoda Emila Šehiča. Od njega smo dobili prve osnovne informacije. Nato smo v nekaterih trgovskih centrih v Velenju in Šoštanju naredili intervjuje, s katerimi smo ugotovili, koliko se upošteva Pravilnik o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) in ali ljudje vedo, da OEEO lahko oddajo tudi v trgovini, kjer kupijo nov enakovreden izdelek. Obiskali smo tudi center za ločeno zbiranje odpadkov PUP Sabermacher. Na šoli pa smo izvedli anketo o zbiranju OEEO, ki je zajela celo občino Šoštanj.

Raziskovalna naloga:
Kam z odpadno električno in elektronsko opremo?
PrenosOgled