Energetski varčevalni račun

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija in turizem
OŠ Šoštanj
Jernej Katanec, Miha Lampret
Karmen Mikek
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Zanima naju področje ekologije. Ko sva izbirala temo in razmišljala o tem, sva pogosto zasledila izraze: energija, varčevanje, globalno segrevanje, emisije v ozračje … Vse je delovalo kot velik problem. Ugotovitev, da je varčevanje z energijo nujnost in da bo tako tudi naprej, se nama je zdela zanimiva, zato sva se odločila, da nekatere možnosti varčevanja podrobneje proučiva. Pri seštevanju prihrankov se nama je porodila ideja, da bi se ti zbirali na skupnem računu. Imenovala sva ga Energetski varčevalni račun. V teoretičnem delu sva s pomočjo literature predstavila načine pridobivanja električne energije, doslej znane obnovljive vire energije, glavne porabnike energije v gospodinjstvu itd. V današnjem času si ne znava predstavljati življenja brez električne energije. Meniva pa, da se premalo zavedamo pomena varčevanja z njo. Tudi zato naju je v raziskovalnem delu naloge zanimalo, koliko so ljudje seznanjeni z različnimi načini varčevanja v gospodinjstvu, ali poznajo energijsko nalepko, in ali so varčevati pripravljeni. Prikazati želiva, kako si lahko vsako gospodinjstvo zase izračuna prihranke, oziroma za koliko se bo energetski varčevalni račun povečal. Z nalogo želiva tudi posebej spomniti na morda še premalo uporabljene načine varčevanja z električno energijo, kot so varčne sijalke, varčnejši gospodinjski aparati, načini ogrevanja in hlajenja stanovanj ter čas, ko je energija cenejša.

Raziskovalna naloga:
Energetski varčevalni račun
PrenosOgled