Spomladi 2009 175 let šole v Šmartnem ob Paki

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Janja Kamenik, Monika Podvratnik
Marija Vodovnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Pravijo, da se kolo časa neusmiljeno vrti naprej. V tej raziskovalni nalogi pa imate priložnost zavrteti se nazaj k prvim in pravim začetkom, ki vodijo do enega samega cilja: zgodovinskega znanja o razvoju šolstva v Šmartnem ob Paki. V 175 letih se je za šolskimi zidovi dogajalo marsikaj zanimivega, nenazadnje so se spreminjali tudi zidovi, saj je šolanje potekalo na več lokacijah in v različnih stavbah. Ta podatek in vse ostale sva izbrskali iz šolskih in pionirskih kronik, iz Knjige spominov in Zlatih knjig, iz publikacij, ki so jih izdali na šoli ob 150. in 160. obletnici šolstva v Šmartnem ob Paki in iz že narejenih raziskovalnih nalog. Tiste najlepše spomine in dejstva, ki pomenijo največ, pa so nama zaupali bivši ravnatelji in ravnateljici, učitelji in učiteljice, drugi delavci šole ter seveda učenci. Izdelali sva tudi anketo, katere rezultati so bili pomembni za najino raziskovanje. Najina pot v preteklost je bila polna presenečenj in obogatena z žlahtnim prahom pozabe. Tako sva izvedeli, da se je pouk v osnovni šoli skozi leta spreminjal; ugotavljali, kako so učenci doživljali osnovnošolska leta, kako so spremljali delo starši ter lokalno okolje; se seznanili z že znanim dejstvom, da so nekateri učenci raje hodili v šolo kot drugi; zaznali spremembe v odnosu do skupne lastnine ter spremembe odnosov med učenci, med učitelji in učenci ... Ob vsem tem pa sva bili pozorni tudi na ostale šolske dejavnosti, ki pustijo vsaki šoli sledi, s katerimi je prepoznavna celo v širši okolici. Tudi najino raziskovanje je pustilo sledi, saj sva izvedeli veliko novega in odstirali prah pozabe s poti, za katero verjameva, da bo za bralce naloge zanimiva in poučna.

Raziskovalna naloga:
Spomladi 2009 175 let šole v Šmartnem ob Paki
PrenosOgled