Popis rastišč pomladanskega velikega zvončka (Leucojum vernum L.) in malega zvončka (Galanthus nivalis L.) v Velenju in okolici

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Gustava Šiliha
Anja Knez
Anita Povše, Suzana Pustinek
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Zvončki so rastline, ki spomladi prve pokukajo iz zemlje. Poznamo dve vrsti zvončkov: pomladanski veliki zvonček (Leucojum vernum L.) in mali zvonček (Galanthud nivalis L.). Obe vrsti zvončkov sta razširjeni predvsem v srednji in južni Evropi. Rasteta v močvirnatih in vlažnih tleh, v gozdovih in na travnikih. Zvončka imata tudi nekaj domačih imen, ki smo si jih ljudje ob pogledu nanje izmislili. Imena za pomladanski veliki zvonček so norica, kronica, tavelk zvonček ipd. Starejši ljudje so mali zvonček poimenovali kar zajček, saj njegovi cvetni listi spominjajo na uhlje zajčka. V naših krajih pa mali zvonček imenujejo kar zvonček ali pravi zvonček. Z raziskovalno nalogo sem želela poiskati rastišča pomladanskega velikega zvončka in malega zvončka v Velenju in okolici ter primerjati ta rastišča med seboj. V ta namen sem šla večkrat na teren in popisovala rastišča. V letošnjem letu sem prvo cvetenje zvončkov opazila 18. 2. 2008, ko se je otoplilo. V zelo kratkem času so zvončki na vseh rastiščih zacveteli in tudi odcveteli. Skupno sem zvončke našla na 13 rastiščih. Zanimivo je, da pomladanski veliki zvončki in mali zvončki na nobenem rastišču ne rastejo skupaj, čeprav oboji potrebujejo enake pogoje za rast. Prav tako je zanimivo, da lahko skupaj rastejo, če jih posadimo na vrtovih in okrasnih gredicah ob hišah. Vedeti pa moramo, da je nabiranje zvončkov s čebulico prepovedano, saj se lahko nabirajo le njihovi nadzemni deli. Zvončki so nam vsem zelo blizu. Zdi se nam, da jih zelo dobro poznamo, pa vendar nam puščajo še veliko neodkritih skrivnosti, ki jih je vredno raziskati.

Raziskovalna naloga:
Popis rastišč pomladanskega velikega zvončka (Leucojum vernum L.) in malega zvončka (Galanthus nivalis L.) v Velenju in okolici
PrenosOgled