Varčevanje mladih in za mlade

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
ekonomija in turizem
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Sara Markon
Marko Pritržnik

K raziskovalni temi nas je pritegnilo spoznanje, da živi naša generacija sedaj v popolnoma drugačnih razmerah, kot so živeli naši starši ali starejši. Po pripovedovanju starejših so mladi npr. pred 20–30 leti imeli vso podporo države oziroma skupne družbe v vseh fazah odraščanja, izobraževanja, ustvarjanja materialnih osnov za življenje in delo. Mladi in njihovi starši morajo sedaj veliko prej začeti varčevati za svojo prihodnost in prihodnost svojih otrok. Sedaj banke nudijo na področju varčevanja vse več varčevalnih produktov, saj že otrokom odpirajo osebne račune in jim izdajajo plačilne kartice, starejšim pa ponujajo varčevanje z depoziti, rentno varčevanje, varčevanje v vzajemnih skladih, varčevanje v kombinaciji z raznimi zavarovanji ... Glede na to smo želeli raziskati, ali mladi varčujejo in ali starši varčujejo za prihodnost svojih otrok. Odločili smo se, da bomo podatke pridobili z metodo anketiranja in s statistično obdelavo bančnih podatkov. Anketirali smo učence zadnje triade velenjskih osnovnih šol ter mlade starše učencev prve triade. Bančne podatke o varčevanju mladih in za mlade smo pridobili v največji slovenski banki, Novi Ljubljanski banki d. d., Ljubljana. Ugotovili smo, da mladi v večini že imajo svoje osebne račune in že varčujejo za prihodnost. Starši varčujejo za svoje otroke z različnimi bančnimi produkti. Iz podatkov je razvidno, da varčevanje mladih in za mlade iz leta v leto narašča. Tako lahko ugotovimo, da s spremembo družbenih razmer narašča odgovornost vsakega posameznika za svojo prihodnost in prihodnost svojih otrok, zato ocenjujemo, da bo varčevalni trend v prihodnje naraščal.

Raziskovalna naloga:
Varčevanje mladih in za mlade
PrenosOgled