Model ocenjevanja uspešnosti učiteljev v devetem razredu osnovne šole

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
psihologija in pedagogika ter računalništvo
OŠ Polzela
Nina Perko, Ana Zmrzlak
Borut Petrič
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Z raziskovalno nalogo smo postavili model za ocenjevanje uspešnosti učiteljev, ki poučujejo v devetih razredih. Ocenjevali smo šest učiteljev na treh osnovnih šolah, z vsake po dva. Želeli smo, da na oceno učitelja vpliva zgolj mnenje in pogled učenca, na pa, da pri ocenjevanju upoštevamo tudi mnenja vodstva šole in učiteljevih sodelavcev. Oblikovali smo drevo kriterijev in sestavili anketna vprašanja, na katera so odgovarjali učenci. Glede na rezultate ankete je sledila analiza dobljenih rezultatov. Pri delu smo uporabili dve programski orodji za večparametrsko odločanje – DEXi in Vredano. Rezultat so ocene uspešnosti šestih učiteljev, ki smo jih ocenili s stališča učencev. Ocene so grafično prikazane in komentirane. Na koncu opozorimo še na prednosti in slabosti takega ocenjevanja, nekaj besed pa namenimo tudi možnosti uporabe takega ocenjevanja v praksi.

Raziskovalna naloga:
Model ocenjevanja uspešnosti učiteljev v devetem razredu osnovne šole
PrenosOgled