Ko struga postane premajhna

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
geografija in geologija
OŠ Nazarje
Milan Carević, Andraž Metulj
Maja Jelen, Mateja Tevž Srčič
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Občino Nazarje obdajata dve reki, Savinja in Dreta, ki sta v preteklosti že večkrat poplavili. V zadnjih 20-ih letih so bile poplave približno vsakih 10 let. Reki sta poplavili leta 1990, 1998 in 2007. Ker je bila škoda ob vsaki poplavi velika, smo se odločili, da raziščemo, če se v Občini Nazarje varnostni ukrepi pred poplavami izboljšujejo. S pomočjo ankete, ki smo jo izvedli med prebivalci Občine Nazarje, smo raziskali, katera poplava je pustila najhujše posledice, kdo je prizadetim pomagal odpravljati posledice, kaj je bilo po mnenju občanov storjenega za boljšo varnost pred poplavami in kaj bi še bilo treba narediti. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje, na oddelku območja Savinja, smo poiskali podatke o gibanju gladine vode v času vseh treh poplav. Prav tako so nam posredovali podatke, zakaj na Savinji in Dreti ni več jezov. Pridobili smo podatke o številu jezov na Dreti in Savinji ter podatke o številu obstoječih in predvidenih hidroelektrarn ter zadrževalnikov vode, ki bi lahko pripomogle k boljši poplavni varnosti. V intervjuju smo izvedeli, kako so gasilci ob zadnji poplavi organizirali pomoč ter zakaj na Dreti ni bilo mogoče postaviti hidroelektrarne. Vemo, da poplav ne moremo zaustaviti, lahko pa s pravilnim ravnanjem zmanjšamo posledice le-teh.

Raziskovalna naloga:
Ko struga postane premajhna
PrenosOgled