Ključni pomen gastronomije za trajnostni razvoj turizma

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
gastronomija, turizem
ŠCV, Šola za storitvene dejavnosti
Domen Vodlan, Lea Bevc, Severina Štruc
Mateja Klemenčič, Simona Pompe
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Turizem pospešuje regionalni razvoj, povečuje ekonomsko vrednost naravne in kulturne dediščine in omogoča povečanje družbene blaginje. Rezultati naše raziskave kažejo, da je turizem razvojna priložnost Slovenije, kjer ima pomembno mesto tudi gastronomija. Raziskava temelji na izsledkih ankete in intervjuvanja tistih, ki v gastronomiji in turizmu delajo že več let in imajo zato bogate delovne izkušnje. Raziskovali smo optimalno druženje vin z jedmi in odkrivali možnosti in predloge za celovito oblikovanje gastronomsko-turistične ponudbe. Le ob močni povezanosti gastronomije in turizma lahko govorimo o trajnostnem razvoju turizma. To pomeni, da je prav gastronomija tista, ki bogati celovito ponudbo managementa turističnih destinacij. Iz rezultatov ugotavljamo, da je v gastronomsko ponudbo posameznega kraja nujno vključiti tradicionalne jedi, po katerih bi lahko prepoznavali posamezen kraj daleč naokoli po Sloveniji, pa tudi v tujini. Ugotovili smo, da anketiranci vidijo potrebo po izboljšanju tovrstne ponudbe v posameznih krajih. Zaznali smo želje po izobraževanju prav na področjih gastronomije, vin in kulture pitja vina, turizma, trženja in znanja tujih jezikov. Rezultati raziskav so pokazali, da SAŠA-regija nima zaščitene tipične jedi, po kateri bi lahko bili prepoznavni po Sloveniji in tujini. Kot predlog podajamo Bergmandeljčevo pito – sladico, ki se druži z vsemi vini posebne kakovosti (pozna trgatev, izbor, jagodni izbor…), kot tudi s peninami. Prav vključevanje lokalnih jedi in vin ter lepo pripravljeni pogrinjki dajejo vsakemu kraju svojo edinstvenost in atraktivnost za oblikovanje celovite in trajnostno usmerjene turistične ponudbe, razvoja, urejenosti in privlačnosti turistične destinacije.

Raziskovalna naloga:
Ključni pomen gastronomije za trajnostni razvoj turizma
PrenosOgled