Vpliv Messengerja, Netloga in Facebooka na druženje mladih

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Primož Delopst
Vesna Vranješ Koprivnikar, Irena Rošer
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Z raziskovalno nalogo sem želel ugotoviti, koliko časa se osnovnošolci in srednješolci srečujejo preko elektronskih medijev in koliko dejansko ali se rajši družijo v živo ali prek računalnika ter kateri elektronski medij za druženje uporabljajo največ. Pri svoji raziskavi sem uporabil metodo ankete. Internet nas spremlja skoraj povsod. Veliko osnovnošolcev in srednješolcev preživi veliko časa za računalnikom, namesto da bi odšli na svež zrak, se sprehodili in se družili s prijatelji. Računalnik slabo vpliva na nas. Pogosto smo v stresu, obenem pa se nam kvarijo oči, zaradi sedenja trpi hrbtenica, nekateri postanejo od tega odvisni, saj internet nudi mladostniku iluzijo socialnih odnosov brez nelagodja in bolečine, biti popolnoma anonimen, občutek pripadnosti, povezanosti, globalnega doma, biti boljši, lepši, bolj pogumen, biti karkoli (hiperosebnost), iluzijo večje svobode in mej (ne) dovoljenega. Na internetu so pogost dejavnik tudi zlorabe, kraja podatkov, virusi … Na izbiro uporabe elektronskih medijev vplivata družina in prijatelji. Veliko najstnikov ostaja doma, ker jim starši ne dovolijo ven ali pa za druženje ni primernih mest. Pravila za uporabo računalnikov in televizije so pri nas pogosto redkost. Zaradi teh razlogov se najstniki raje odločijo ostati doma, kot pa da bi poklicali prijatelje in odšli ven.

Raziskovalna naloga:
Vpliv Messengerja, Netloga in Facebooka na druženje mladih
PrenosOgled