E-knjiga

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
slovenski jezik in književnost
OŠ Gorica
Aleksandra Panić
Vesna Penec, Branka Mestnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V elektronski obliki shranjena knjiga, e-knjiga (e-book), je novost. Beremo jo na računalniku, elektronskem bralniku (e-book reader), dlančniku ali mobilniku. E-bralnik je lahka prenosna naprava, ki po obliki in načinu spominja na tiskano knjigo. V njem je lahko shranjenih na stotine knjig. Z nami potuje na počitnice, v čakalnico, na letalo ali vlak. Digitalna doba počasi, a vztrajno prinaša nov način branja tudi v Slovenijo. Imamo prvo e-založbo, ljubljanske knjižnice so že začele izposojati prve bralnike e-knjig, novosti o bralnikih oglašajo časopisi. V raziskovalni nalogi sem raziskovala, kako bodo e-knjige vplivale na bralno kulturo. Izvedla sem anketo bralcev v Velenju, raziskala pisne vire, prebrala številno literaturo, naredila intervju z vodjo velenjske knjižnice in se obrnila na ugledne pisatelje in strokovnjake. Osrednji del naloge sem posvetila raziskovanju lastnosti e-bralnikov, stanju na trgu v svetu in pri nas. Analizirala sem njihove prednosti in pomanjkljivosti ter bralne navade. Rezultati ankete so potrdili hipoteze, da so bralci zvesti tiskani knjigi in so e-bralniki predragi. Ugotovila sem, da e-knjiga ne bo tako hitro zamenjala papirnate. Usoda bralnika je negotova zaradi nerešenih tehnoloških vprašanj, kršitve avtorskih pravic, neenotnih standardov in tudi nepoznavanja in predsodkov. Cenejši bralniki, več vsebin v slovenskem jeziku in oblika, ki se bo čim bolj približala tiskani knjigi, bodo vplivali na večje zanimanje za novodobno branje literature. Bralniki spreminjajo naše bralne navade in bralno kulturo. Vplivali bodo na šole, knjižnice, založnike, pisatelje in knjigarne, na nas bralce.

Raziskovalna naloga:
E-knjiga
PrenosOgled