Prihodnost avtohtone pasme kraškega ovčarja v Sloveniji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Mozirje
Žan Prislan, Jošt Kunej
Blaž Podrižnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Z raziskovalno nalogo smo želeli ugotoviti, kako Slovenci poznajo pasmo kraškega ovčarja ter kako so ljudje seznanjeni z vlogo pasme v preteklosti. Prav tako je bil namen raziskovalne naloge prikazati mnenja, ki pogojujejo prihodnost te avtohtone pasme v slovenskem prostoru. V modernem času pasmo kraškega ovčarja vse prepogosto lahko vidimo na razstavah psov po Sloveniji in tujini, v nemalo primerih pa jih vidimo tudi kot »pse čuvaje« po domovih lastnikov, ki so se odločili za nakup te pasme psa. Kot psi čuvaji čred drobnice so kljub velikim prizadevanjem različnih kinoloških društev v preteklosti ter v sedanjosti, predvsem Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije – DLVKOS, še vedno premalo prisotni. Veliko oseb, ki so zaslužne za dosedanjo ohranitev te pasme psa, bi si želelo večjo prisotnost teh psov v njihovem naravnem okolju – v pašnem okolišu v Sloveniji. V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bo populacija kraških ovčarjev v prihodnjih letih še povečevala ter da se bo širša slovenska javnost postopoma zavedla prisotnosti naše edine avtohtone pasme psa ter njene pomembnosti za naše okolje v prihodnosti, predvsem v vlogi psov čuvajev na slovenskih pašnikih.

Raziskovalna naloga:
Prihodnost avtohtone pasme kraškega ovčarja v Sloveniji
PrenosOgled