Vpliv rabe obnovljivih virov energije na okolje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
biotehniške vede
ekologija z varstvom okolja
OŠ Polzela
Valentina Sevčnikar, Hana Veler
Andreja Špajzer, Urška Petek

Namen raziskave je bil, ugotoviti kako obnovljivi viri energije vplivajo na okolje in kako pomembne so količine izpustov ogljikovega dioksida iz elektrarn. Da bi bili najprej midve poučene o omenjenih temah sva pobrskali po internetu ter tako izvedli metodo analize. Osredotočili sva se na izpuste CO2 saj sva pri analizi ugotovili, da omenjeni plin zelo škoduje okolju, v zrak pa ga največ spustijo prav elektrarne in tovarne. Da bi izvedeli koliko o izpustih CO2 vedo starši učencev devetih razredov ter učitelji in vodstvo šole, sva izvedli metodo anketiranja. Ugotovili sva, da anketiranci vedo veliko o izpustih in posledicah le teh. Pri brskanju po različnih virih sva tudi ugotovili, da se klub zelo onesnaženem zraku še vedno preveč uporabljajo elektrarne, ki v zrak spuščajo nevarne pline ter tovarne, ki energijo proizvajajo s pomočjo neobnovljivih virov energije. Ker naju je zanimalo, kako je s elektrarnami, ki delujejo na podlagi obnovljivih virov, sva raziskali nekaj elektrarn v bližnji okolici in ugotovili, da je največ tistih, ki delujejo s pomočjo obnovljivih virov. Ker pa ni obnovljiv vir le sonce, sva v nalogo vključili tudi hidroelektrarno Moste in elektrarno na gnojevko v Letušu. Pozornost sva namenili tudi gradnji šestega bloka termoelektrarne Šoštanj. Na mladih svet soji. Ravno zaradi tega sva raziskovalki mnenja, da je treba mlade čim bolj poučevati o uporabi obnovljivih virov energije. Glede na rezultate anket pa je le vprašanje časa kdaj bodo okolju prijazne elektrarne nadomestile elektrarne, ki okolju zelo škodujejo, posledično pa je tudi naše življenje manj kakovostno. Torej – stopimo v akcijo!

Raziskovalna naloga:
Vpliv rabe obnovljivih virov energije na okolje
PrenosOgled