Opazovanje temperaturnih sprememb s pomočjo računalnika

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
naravoslovne vede
astronomija in fizika
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Anže Veršnik, Dejan Nadvešnik, Patricija Poljanšek
Dušanka Colnar, Miro Colnar
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Zgodovina merjenja temperature sega v leto 1592. Takrat je Galileo Galilei skonstruiral prvi termometer, ki je bil še brez skale. Umerjen termometer z merilno skalo so razvili skoraj sto let kasneje. Razvoj termometrov je bila za fizike zahtevna naloga. Za primerjavo povejmo, da je J. Kepler do leta 1618 že odkril vse tri zakone, ki opisujejo gibanje planetov. Razvoj fizike je močno povezan z razvojem merilne tehnike. Ta je danes podprta z računalnikom kot merilnim orodjem in kot pripomočkom za zbiranje in obdelavo meritev. V naši raziskovalni nalogi smo uporabili računalnik, ki se je skupaj s senzorjem za temperaturo Vernier izkazal za učinkovito merilno napravo. Omogočil je natančno merjenje temperatur, samodejno zapisoval podatke in risal grafe. Z nastavitvami v računalniškem programu Logger Lite, smo izbirali poljubno dolžino časa merjenja in število meritev v tem času. Možnost, da na računalnik priključimo več senzorjev, smo uporabili za merjenje temperatur vode, ki se je istočasno ohlajala v plastenkah z različno debelino stiropornega ovoja. Opazovali smo razlike v spremembah temperatur in raziskali, kako je debelina stiropora vplivala nanje oz. na čas ohlajanja vode v plastenkah ter matematično opisali odvisnost med opazovanimi količinami. Ugotovili smo, da padec temperatur vode v plastenkah ni obratno sorazmeren debelini stiropora in da čas ohlajanja vode ni premo sorazmeren debelini stiropora. Za nas mlade raziskovalce je pomembno, da razumemo pomen, ki ga ima debelina izolacije za npr. stanovanjsko hišo in da pričakujemo razvoj novih, še boljših izolacijskih materialov. Pomembno je tudi, da spoznamo modernejše načine izvajanja meritev. Tako bomo bolj pripravljeni vstopali na bodočo poklicno pot.

Raziskovalna naloga:
Opazovanje temperaturnih sprememb s pomočjo računalnika
PrenosOgled