Samozaposlitev - kaj sedaj, ko sem ostal brez službe?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
Anja Mavrič
Marija Grčar

Prihajam iz OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad in letos že drugič sodelujem v gibanju Mladi raziskovalci. Za letošnje sodelovanje sem se odločila predvsem zaradi tega, ker mi je bilo lansko sodelovanje zelo všeč. Lani sva raziskovalno nalogo izdelali skupaj s sošolko Vaneso, letos pa sem se odločila sodelovati kar sama. Tako sem že vse poletje razmišljala, v katero temo bi se poglobila. Imela sem več idej, na koncu pa se sem odločila za trenutno zelo aktualno brezposelnost. Tako se naslov moje naloge glasi Samozaposlovanje - kaj sedaj, ko sem ostal brez službe? V svoji nalogi bom predstavila izsledke ankete, ki sem jo opravila. Predstavila bom sedanje stanje brezposelnih v Savinjski dolini oz. na območju Velenja. Prav tako pa boste v moji nalogi lahko izvedeli več o tem, kako lahko reagirate, ko ostanete brez službe, kam se obrniti in kakšne se vaše možnosti za nadaljnjo zaposlitev. Vse skupaj sem napisala iz svojega stališča, torej kako to vidim sama in ne, kako bi to videli moji starši. Pri raziskovalni nalogi so mi pomagali moja mentorica gospa Minka Grčar, ki je svetovalna delavka na naši šoli, anketiranci in podatki, ki sem jih našla na spletu in na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.

Raziskovalna naloga:
Samozaposlitev - kaj sedaj, ko sem ostal brez službe?
PrenosOgled