Vpliv mikrovalov na kancerogene in nekancerogene celice ter na rast rastlin

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
biotehnologija
ŠCV, Gimnazija
Žiga Hudournik, Janja Pohorec
Erika Glasenčnik, Anita Povše, Avrelija Cencič
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

V sodobnem svetu se nenehno pojavlja vprašanje o uporabi mikrovalovne pečice oz. kot jo po domače imenujemo »mikrovalovka«. Uporaba DA ali NE? Nekateri pravijo, da je uporaba le-te zelo nevarna, saj naj bi povzročala nemalokatere nevšečnosti v zvezi z zdravjem. Zagovorniki tega mišljenja so strogo proti uporabi le-te. Za pogrevanje ali kuhanje hrane uporabljajo navadno električno pečico ali štedilnik. Med nami pa so tudi ljudje, ki vsakodnevno uporabljajo mikrovalovno pečico. Največkrat za odmrzovanje in pogrevanje hrane. Na to temo je bilo narejenih že precej znanstvenih raziskav, vendar še zmeraj ni podatkov, s katerimi bi lahko zagotovo potrdili eno ali drugo mnenje. Ljudje so zato še zmeraj zelo skeptični in negotovi glede uporabe mikrovalovne pečice. Ker prihaja do razhajanja mnenj na to temo tudi v najini družbi, družbi mladostnikov, ki so načeloma zelo dojemljivi za uporabo novih tehnologij, smo združili prijetno s koristnim in izdelali raziskovalno nalogo na to temo. Pri teoretičnem delu smo uporabili že prej narejene študije na to temo. Praktični del povezan z laboratorijskim delom s kancerogenimi in nekancerogenimi celicami je bil izveden v Biotehničnem laboratoriju Univerze v Mariboru, poskus s kalitvijo hitro rastočih rastlin pa kar doma. Zaključimo lahko, da so nekancerogene celice H4 bolj občutljive na vpliv mikrovalov kot kancerogene CaCO2 in da so rastline, ki so bile zalite z vodo prekuhano v mikrovalovni pečici hitreje zrasle kot tiste, ki so bile zalite z vodo iz pipe. Rastline, ki so bile zalite z vodo prekuhano na štedilniku, so zrasle višje kot tiste, ki so bile zalite z vodo prekuhano v mikrovalovni pečici.

Raziskovalna naloga:
Vpliv mikrovalov na kancerogene in nekancerogene celice ter na rast rastlin
PrenosOgled