Inflacija in deflacija v Šaleški dolini

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
ŠCV, Gimnazija
Vid Delopst, Tim Golavšek, Katja Šopar
Petra Mastnak
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Za raziskovalno nalogo iz področja zgodovine, z naslovom Inflacija in deflacija v Šaleški dolini, smo se odločili iz radovednosti in želje, da bi izvedeli kako so spremembe vrednosti denarja vplivale na življenje in življenjski standard ljudi v Šaleški dolini. Osredotočili smo se na inflacijo v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. V tem času je bila inflacija najizrazitejša in je močno vplivala na življenje prebivalcev Šaleške doline. Viri pričajo, da je do inflacije prišlo zaradi takratnega političnega sistema in slabega gospodarjenja v Jugoslaviji. Ta je bila po 2. svetovni vojni razdeljena na republike. Ena izmed teh je bila Slovenija in hkrati Šaleška dolina, s svojimi podjetji, ki so prispevali velik delež takratnemu gospodarstvu. Gospodarstvo v Jugoslaviji je bilo neenakomerno porazdeljeno. Slovenija je bila republika, kjer je bilo gospodarstvo dobro razvito, medtem ko v večini drugih ni bilo. Zato je bila prav Slovenija ena izmed gonilnih sil Jugoslavije na področju gospodarstva. Iz literature smo izvedeli, da je bil to tudi eden izmed razlogov, da se je Slovenija odločila za odcep od Jugoslavije. Pri raziskovanju smo si pomagali z različnimi hipotezami in metodami. Na podlagi anketiranja smo ugotovili, da prebivalci Šaleške doline poznajo osnovne ekonomske pojme, kot so inflacija, deflacija ter gospodarska kriza, s katerimi so se srečevali v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. Prišli smo tudi do spoznanja, da je bila inflacija izrazitejša v mestih (84,8%) kot na podeželju (15,2%). Vzrok temu je bil padec vrednosti denarja, ki je močno vplival na cene osnovnih življenjskih potrebščin. Mnogi viri in literatura potrjujejo naše raziskave in upamo, da bo raziskovalna naloga služila kot pomoč pri razvoju Šaleške doline.

Raziskovalna naloga:
Inflacija in deflacija v Šaleški dolini
PrenosOgled