Brez kompa je moj lajf prazn ali raba internetnega slenga

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
slovenski jezik ali književnost
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Ana Berdnik, Brina Doler
Mojca A. Juras
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V nenehnem hitenju se zdi, da vedno bolj primanjkuje časa za vse, tudi za komunikacijo med ljudmi. A mladi smo našli hitrejši način sporazumevanja, saj vse pogosteje izbiramo elektronsko komunikacijo. Sporazumevanje s pomočjo interneta je sicer razširjeno med vsemi starostnimi skupinami, a ne v enaki meri. Naju je zanimalo, v kolikšni meri se različne starostne skupine zatekajo k tovrstnemu sporazumevanju, posledično pa naju je zanimalo, katere izraze uporabljajo uporabniki internetne komunikacije. Jezik se kot sredstvo sporazumevanja vedno prilagaja mediju in tako zapisani jezik, vezan na posebnost hitrega delovanja spleta, dobiva čisto svoje, posebne značilnosti. In če sodi zapisani jezik na spletu med posebne vrste slenga, za katerega velja, da je to posebna govorica in da je zanj značilno nenavadno izražanje in pogosto izmišljanje novih poimenovanj, potem naju je seveda zanimalo, kakšne so te posebnosti t.i. internetnega slenga in kateri so pogosto rabljeni izrazi. In ker ima vsaka starostna skupina svoj značilen sleng, sva raziskovali, koliko in katere izraze poznajo in uporabljajo pri svojem internetnem sporazumevanju predstavniki različnih starostnih skupin. S pomočjo elektronskega pisma sva zbrali aktualno izrazje internetnega slenga, oblikovali seznam najpogostejših izrazov, na podlagi slednjega sestavili anketni vprašalnik o poznavanju pomena in o rabi teh izrazov in se s pomočjo analize kar 462 anketirancev, ki sva jih razdelili v pet starostnih skupin, dokopali do zanimivih spoznanj. Za piko na i sva o rabi internetnega slenga v sodobni slovenski mladinski prozi in na splošno intervjuvali še nekaj priljubljenih slovenskih pisateljev, ki pišejo za mlade.

Raziskovalna naloga:
Brez kompa je moj lajf prazn ali raba internetnega slenga
PrenosOgled