Uporabniki e-pošte

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
računalništvo
OŠ bratov Letonja, Šmartno ob Paki
Aleš Ocepek
Boštjan Ketiš
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V današnjem svetu je e-pošta nepogrešljiv način komunikacije. Je med najcenejšimi in najbolj razširjenimi mediji za komunikacijo. Ima pa tudi negativne posledice, kot so neosebna komunikacija in neželena e-pošta. V raziskovalni nalogi sem želel ugotoviti, koliko učencev oziroma njihovih staršev ima doma dostop do svetovnega spleta, katere ponudnike e-pošte uporabljajo, koliko e-poštnih računov imata in uporabljata obe skupini preiskovancev in določiti, kakšni so vzorci uporabe e-pošte. S pomočjo ankete, ki sem jo sam sestavil in jo testiral, sem primerjal med seboj dve preiskovani skupini (učenci in starši). Dobljene podatke sem analiziral in rezultate primerjal z raziskavo, ki jo je opravil Statistični urad Republike Slovenije v prvem četrtletju leta 2010. Večina uporabnikov v moji raziskavi je dostopala do svetovnega spleta preko računalnika doma. Najbolj zaželen ponudnik e-pošte v obeh preiskovanih skupinah je gmail.com, med otroki, pa je zaželen tudi hotmail.com. Večina mladostnikov ima 3 ali več poštnih naslovov in jih tudi redno uporablja. Odrasli večinoma uporabljajo en poštni naslov. Največ uporabnikov uporablja e-pošto za 15 minut na dan, ima do 10 naslovov in pošlje ob enem obisku do 5 e-pošt.

Raziskovalna naloga:
Uporabniki e-pošte
PrenosOgled