Jezik televizijskih oglasov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
slovenski jezik
OŠ Polzela
Tajda Pikl
Mojca Cestnik, Borut Petrič
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Zlato priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Zlato priznanje.

Zanimala so me zgradba televizijskega oglasa ter prepričevalna sredstva, uporabljena v oglasih. Postavila sem si štiri hipoteze ter analizirala dvajset pridobitnih televizijskih oglasov z različnih tematskih področij. Pri analizi vsakega oglasa sem opazovala besedilni del, fabulo, mesto slogana, uporabljena jezikovna sredstva, povezavo med besedilnim in pribesedilnim delom ter zvočne efekte in razločnost govora. Na podlagi analiziranih oglasov sem ugotovila, da se slogan večinoma pojavlja na koncu oglasa. Hipoteza, da so najpogostejša jezikovna sredstva oglaševanega izdelka ali storitve pridevniki, preneseni pomeni besed in različne besedne figure (pretiravanja, ponavljanja), je potrjena. V več kot polovici oglasov je uporabljen preneseni pomen besed, pojavljajo se še pretiravanje, besedne igre, presežniki, aliteracija, ponavljanje. V analiziranih televizijskih oglasih se 10-krat pojavljajo zvočni efekti, od tega so zelo izraziti v 40 % vseh oglasov. Od dvajsetih analiziranih televizijskih oglasov le enega ne spremlja glasba, toda tudi v tem oglasu izraziti zvočni efekti spominjajo na melodijo. V 50 % oglasov je sestavni del le-teh melodija, in sicer samo instrumentalna spremljava, v 35 % se pojavi popevka v angleščini, v enem oglasu je popevka v francoščini, en oglas pa sestavlja napevek v slovenščini na melodijo tujejezične opere. Z raziskovalno nalogo sem pridobila znanje, s katerim sedaj bolj kritično spremljam vsakodnevno oglaševanje.

Raziskovalna naloga:
Jezik televizijskih oglasov
PrenosOgled