Oblika eko hiše

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
OŠ Gorica
Lana Petek, Urška Šehić
Nande Korpnik, Branka Mestnik
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

V strokovnih literaturi lahko preberemo veliko informacij o tem, kako naj bi načrtovali in gradili stanovanjske hiše, ki narekuje našo prihodnost – eko hiše. Arhitekti in gradbeniki v svojih zapisih o eko hiši opozarjajo predvsem na gradbeni material in vire energije, ki ustrezajo sodobnim kriterijem najnovejše tehnologije. Bolj kot obliki se posvečajo izračunavanju energijskih vrednosti. Pri vseh tehničnih izračunih pa pozabljajo na videz eko hiše. Raziskave smo se najprej lotili z anketo, s katero smo pridobili mnenje ljudi o obliki in lastnostih eko hiše. Za večino anketirancev zunanjost hiše ni bila odločilnega pomena. Čeprav se je tehnologija gradnje zelo modernizirala, mnogo ljudi ne razlikuje med obliko klasične in eko hiše, na primer dvokapna streha, dimnik, večja stanovanjska površina. Z raziskovalno nalogo smo prav zato hoteli poglobiti vedenje o obliki eko hiše. Zanimalo nas je, kaj o tem mislijo arhitekti. Na osnovi pogovorov z arhitekti mlajše, srednje in starejše generacije smo ugotovili, da se v stroki glede oblikovanja eko hiš, še vedno čuti zadržanost. Naši sogovorniki so prepričani, da naj bo eko hiša v okolju prepoznavna po zunanjosti. Z raziskavo smo potrdili naše hipoteze. Projektanti poudarjajo materiale, energijske vire in tehnologije gradnje, pozabljajo pa na zunanjo podobo eko hiše. Narisali smo načrt in izdelali maketo eko hiše. Njena zunanjost je nekaj posebnega. Je elipsaste oblike, z ravno streho in vetrnicami namesto dimnika. Zgled drugačnosti, pa vendar harmonična s svojim okoljem. V eko hiši živijo ozaveščeni ljudje, ki spoštujejo naravo. Prihodnost je torej, tudi prihodnost eko hiš.

Raziskovalna naloga:
Oblika eko hiše
PrenosOgled