Mikrobiološka in biološka analiza izbranih vodnih filtrov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
drugo
mikrobiologija
OŠ Gustava Šiliha
Anja Trupej
Suzana Pustinek, Anita Povše
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Voda je že od samega začetka življenja na Zemlji najbolj pomemben vir za preživetje. Povečana onesnaženost vode nam v našem stoletju predstavlja velike težave. Bakterije, ki se namnožijo v onesnaženi vodi so lahko smrtno nevarne za vsa živa bitja. Industrija je začela v skrbi za človeško življenje razvijati posebne vodne filtre, ki nam vodo prečistijo. Namen moje raziskovalne naloge je bil, da preverim uporabnost in kakovost vodnih filtrov. Osnovno vprašanje je bilo, ali se v filtrih za vodo namnožijo bakterije. Zanimalo me je, ali vodni filtri vplivajo na sam okus vode. Brise in vzorce vode sem vzela iz pipe in vodne fontane na naši šoli ter iz kupljenega vodnega filtra. Brise sem vzela iz ustnika, kjer je meja med zrakom in shranjeno vodo, vzorce pa sem nalila v posebne plastenke. Mikrobiološko raziskavo vzorcev in brisov sem opravila na Mikrobiološkem inštitutu v Celju, kjer so mi pomagali gojiti bakterije in jih določiti. Pri preizkušanju vode sem testirala 30 učencev. Vsak je moral poskusiti vodo iz vodne fontane, kupljenega filtra in vodovodno vodo. Rezultati mikrobiološke raziskave so pokazali, da v vzetih vzorcih in brisih ni bilo prisotnih patogenih bakterij. Prisotne so bile le nekatere nenevarne bakterije, ki jih vedno najdemo v našem okolju. Rezultati okušanja vode so pokazali, da vodni filtri bistveno ne spremenijo okusa vode, saj je le 39 % preizkuševalcev pravilno ugotovilo, v katerem kozarcu je vodovodna voda. Na podlagi rezultatov lahko zaključim, da vodni filtri ne vplivajo na okus vode, ampak se z njihovo uporabo kvaliteta vode celo povečuje. Pozorni moramo biti le na pravilno in pravočasno čiščenje filtrov.

Raziskovalna naloga:
Mikrobiološka in biološka analiza izbranih vodnih filtrov
PrenosOgled