Sonce kot vir za hlajenje prostorov

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
aplikativni inovacijski predlogi in projekti
OŠ Polzela
Jaka Blagotinšek, Aleksander Bedek
Andreja Špajzer
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Srebrno priznanje.

Namen raziskovalne naloge je okrepiti pomembnost investicij v OVE zaradi globalnega segrevanja. Izbrali smo manj raziskano področje izkoriščanja OVE. Skozi proučevanje literature smo spoznali stanje na področju energije, ki jo rabimo za vsakdanje ustvarjanje tudi v Savinjski regiji. Kot alternativni vir smo izbrali sonce in pretvorbo zajete sončne energije. Spoznali smo, da lahko sončno energijo izkoristimo tudi za hlajenje prostorov, kar smo si zadali z namenom in s cilji raziskovalne naloge. Rezultati ankete kažejo na dejansko stanje, ker sta med OVE sonce in voda ocenjena najvišje nad polovico petstopenjske merilne lestvice. Pomembna je tudi biomasa zaradi razpoložljivosti in pokritja gozda v Savinjski regiji, medtem ko veter ni najbolj primeren OVE v Savinjski regiji. Z anketo smo ugotovili, da so OVE v Savinjski regiji premalo izkoriščeni in da je ljudem manj poznana možnost hlajenja prostorov z energijo tople vode. Rezultati tudi kažejo, da je ljudem v SAŠA-regiji ta možnost bolj znana kot v spodnjesavinjski. Razloge lahko najdemo v vzorčnem primeru v Velenju, kjer deluje prvi tak primer v osrednji Evropi, kjer energija tople vode ni pridobljena iz sončne energije, ampak iz hlajenja Termoelektrarne Šoštanj. S SSE lahko sprejemamo in skladiščimo sončno energijo ter jo pretvarjamo v hlad za hlajenje prostorov. S primerjavo sistemov ugotavljamo, da je trenutna cenovna konkurenčnost še neustrezna, vendar bomo zaradi ekoloških zahtev in omejenosti obstoječih energentov prisiljeni razmišljati o uporabi takšnih sistemov. To ugotovitev pa potrjujejo tudi napovedi o rasti cene električne energije.

Raziskovalna naloga:
Sonce kot vir za hlajenje prostorov
PrenosOgled