Šolstvo v Šoštanju med vojnama

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
zgodovina
OŠ Šoštanj
Leja Jelenko, Eva Kučiš
Aleksandra Gačić
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje.
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

S pomočjo mentorice Aleksandre Gačić sva se odločili, da bova raziskovali šolstvo v Šoštanju med obema vojnama. V ospredje sva postavili predvsem položaj šol v tistem času (1918–1939), pomembne osebe, ki so pripomogle, da so se otroci lahko na čim lažji način izobraževali, in šole, ki so takrat delovale. Podatke sva črpali iz knjig, ki sva jih dobili v šolski in mestni knjižnici v Šoštanju ter iz Šolske kronike, ki sva jo dobili v muzeju na Velenjskem gradu. Črpali sva tudi iz časopisov, ki so izhajali v takratnem času, predvsem iz Jutra in Učiteljskega tovariša. Obiskali sva različne ljudi (med njimi tudi zgodovinarje), ki bi nama s svojim znanjem in ohranjenimi podatki iz tistih let lahko pomagali, da bi bila raziskovalna naloga še obširnejša. Omejili sva se na Šoštanj in okolico, zato sva podatke iskali tam. Ker pa je Šoštanj tudi del Šaleške doline, sva jo na začetku omenili. Pozabili nisva niti na splošne podatke iz celotne Slovenije. Tako raziskovalna naloga z naslovom Šolstvo v Šoštanju med vojnama obsega splošni zgodovinski pregled od samih začetkov šolstva v Šaleški dolini. Temu sledi jedrni del, ki obravnava dogajanje v šolstvu v Šoštanju za omenjeno obdobje, temu pa sklepni del in ugotovitve.

Raziskovalna naloga:
Šolstvo v Šoštanju med vojnama
PrenosOgled