Imena ulic in naselij v občini Nazarje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
humanistične vede
slovenska književnost (slovstvena folkloristika)
OŠ Nazarje
Špela Kramer Štiglic
Ksenija Fänrich

Živim v kraju, ki ima zanimivo ime – Nazarje. Njegov nastanek ima svojo zgodbo, ki je povezana s pomembno osebnostjo v slovenski zgodovini. Ob tem se mi je porodilo vprašanje, s kakšnimi zgodbami so povezana imena ulic v mojem kraju. Glavni namen naloge je ugotoviti, ali prebivalci določene ulice oz. naselja v občini Nazarje vedo za izročilo, ki je povezano z imenom njihove ulice oz. naselja, kakšno je to izročilo in ali jim je ime ulice oz. naselja sploh pomembno. Podatke o imenih ulic in naselij v občini Nazarje sem dobila z zbiranjem imen iz občinskega zbornika. Z anketiranjem na terenu, predvsem starejših prebivalcev določene ulice oz. naselja, sem izvedela, da imajo ljudje do izročila v večini spoštljiv odnos, da skušajo v svojih zgodbah nastanek imena razložiti z izstopajočimi značilnostmi okolja in da jim ni vseeno za ime njihove ulice oz. naselja. Razširjeno tovrstno raziskavo bi bilo zanimivo narediti med mlajšo populacijo in na podlagi primerjave z zdajšnjimi ugotovitvami analizirati, kdaj postane človek dovzeten za izročilo.

Raziskovalna naloga:
Imena ulic in naselij v občini Nazarje
PrenosOgled