Gaussov top

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
naravoslovne vede
astronomija in fizika
OŠ Gustava Šiliha
Blaž Prosenc
Peter Brglez

Človek že od nekdaj izboljšuje orožje. Najnovejši načrti nakazujejo na orožje, ki ne bo več izrabljalo kemične energije. Namesto te bo za izstrelitev izrabljalo elektromagnetno polje, tarče pa bo uničevalo s kinetično energijo. Marsikdo bi se v šali vprašal: "Kaj se bomo vrnili nazaj na katapulte?" A ta skrb je popolnoma nepomembna, ker nekateri raziskovalci razvijajo orožje, ki bo vojskovanje poneslo na novo raven. Gaussov top deluje na principu magnetnega privlaka in trkov. Sestavljen je iz enega ali več členov, ki so sestavljeni iz permanentnega magneta in dveh jeklenih kroglic. Za magnetom sta dve kroglici in ko prileti ena kroglica v magnet, se zaradi trka zadnja pospeši naprej. Bistveno vprašanje, ki sem si ga zastavil, je bilo, če lahko izdelam Gaussov top, ki bo nevaren. Pod "nevaren" sem definiral to, da lahko Gaussov top prebije en list papirja (toliko kot slabša frača). Vprašljivo se mi je zdelo tudi to, koliko streljanj lahko prenese doma narejen top, saj se magnetki zaradi trkov postopoma razmagnetijo. Top sem testiral največ z osmimi členi. Poleg magnetov v sklopu osnovnega člena, sem dodal še pomožne zunanje magnete, kar je dalo izstrelkom še večji pospešek. Vsak člen sem testiral 6-krat. 3-krat brez dodatnih magnetov in 3-krat z njimi. Sedmi in osmi člen sem testiral samo 3-krat. Rezultati so pokazali, da že ob uporabi petih členov izstrelek prebije list papirja – pri medsebojni oddaljenosti členov 10 cm in dodatnimi magneti. Ugotovil sem, da po približno 36. poskusu magnetki opazno izgubijo moč.

Raziskovalna naloga:
Gaussov top
PrenosOgled