Slovenščina mladih - Ali nas starejši sploh razumejo?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
humanistične vede
slovenski jezik
OŠ Livada
Ana Brunčić, Tjaša Klemenčič Pocajt
Polonca Zlodej
Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Bronasto priznanje.

FUL, KUL, KOMP, SORI, PLIS, ITAK … Razumete? Ja, 'itak'! To so besede, ki jih najpogosteje uporabljajo mladi v vsakdanji medsebojni komunikaciji. Sleng je govorica ljudi približno enake starosti. Najbolj razširjena je med mladimi in poteka v neformalnih govornih položajih. Največ besed je prevzetih iz angleščine. Zakaj sploh sleng? Sleng se je razvil zaradi vpliva družbe, medijev in želje, da starejši mladih ne bi razumeli. Je nekakšna skrita govorica mladih. S slengom, govorico mladih, smo se ukvarjali v raziskovalni nalogi. Zanimalo nas je, kdo mlade oz. njihovo govorico razume in kdo ne. Raziskali smo tudi, katere besede najpogosteje uporabljajo in katere razumejo. Izvedli smo anketo, ki nam je dala pričakovane rezultate. Anketirancem smo ponudili nabor slengovskih besed, ki so jih morali razložiti. S ponujenimi besedami so si lahko pomagali tudi pri določanju besed, ki jih najpogosteje uporabljajo. Vse sodelujoče smo razdelili v dve veliki skupini, in sicer v mlajše (do 35 let) in starejše (nad 35 let). Mlajši so znali v večini razložiti vse ponujene besede, medtem ko je veliki večini starejših to povzročalo preglavice. Najpogosteje pa mlajši in starejši uporabljajo besede 'ful', 'kul' in 'sori'. Vidimo, da e-pošta, facebook, spletne klepetalnice ipd. zelo vplivajo na govorico mladih. Kadar mladi klepetajo v spletnih klepetalnicah, uporabljajo kratice, kot so 'BRB', 'TYT', 'OMG', 'WTF', da jim ni potrebno pisati celih besed. Po izvedeni anketi pa lahko trdimo, da so se nekatere kratice prenesle iz pisne oblike v govorjeno. Ja 'kul', pa nam je le uspelo!

Raziskovalna naloga:
Slovenščina mladih - Ali nas starejši sploh razumejo?
PrenosOgled