Značilnosti in navade pitja kave v Sloveniji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
OŠ Nazarje
Polona Lamprečnik
Maja Jelen, Mateja Tevž Srčič
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Pitje kave je obred, ki je namenjen druženju in užitku. Mnogi si ne predstavljajo jutra brez jutranje kavice, ki jih predrami iz sanj. V raziskovalni nalogi nas je zanimalo, kako priljubljen je ta napitek med ljudmi. Izvedli smo raziskavo med sto naključno izbranimi anketiranci. Osnovni namen raziskovalne naloge je bil, da s pomočjo ankete ugotovimo, katera kava je najbolj priljubljena, kje, kdaj in kolikokrat na dan jo anketiranci pijejo, ali si kavo pripravljajo s pomočjo kavnih aparatov ali sami, koliko anketirancev ima doma kavni aparat in koliko časa ga že imajo, kaj bi na kavnih aparatih radi pohvalili oziroma izboljšali, ali se jim zdijo kavni aparati predragi. Ugotovili smo, da večina anketirancev najpogosteje pije pravo turško kavo. Izsledki ankete so pokazali, da večina anketirancev najpogosteje kavo pije doma in da si jo še vedno najraje pripravijo sami, brez pomoči kavnih aparatov. Glede na rezultate ankete ima kavne aparate doma le četrtina anketirancev, čemur botruje predvsem cena. Z raziskavo smo potrdili eno hipotezo in ovrgli dve. Kljub veliki ponudbi kavnih aparatov na tržišču anketirance še vedno premami vonj, ko si doma sami pripravijo pravo turško kavo.

Raziskovalna naloga:
Značilnosti in navade pitja kave v Sloveniji
PrenosOgled