Korist športnih objektov v Velenju

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
drugo
turizem in šport
OŠ Gorica
Tomaž Lesjak
Boris Lesjak

Šport predstavlja velik del človeških interesov in dejavnosti. V času antične Grčije je bilo razvitih precej športnih iger. Najpogostejši so bili rokoborba, boks, metanje kopja in diska in kočijaške dirke. To napeljuje na to, da je grška vojna kultura zelo vplivala na razvoj športa v državi in obratno. Vsako leto so imeli olimpijske igre. Od antike dalje so šport vedno bolj s pravili nadzorovali in organizirali. Industrijska revolucija in množična produkcija dobrin sta v življenje množic prinesla prosti čas - posledica je več gledalcev in manj elitizma v športu, kar je omogočilo njegovo večjo dostopnost. Prevladal je profesionalizem, ki pa je le še povečal popularnost športa. Ker sem tudi sam ljubitelj športa me je zanimalo, kolikšno je s koriščenje športnih objektov v Velenju. S terenskim delom in s pomočjo literature smo prepoznali športne objekte v mestni občini Velenje. Ugotovili smo, da sta najbolj izkoriščena športna objekta v Velenju Rdeča dvorana in Mestni stadion. Ljudje športne objekte največkrat koristijo za rekreacijo, to je od tri do pet krat na mesec. Velenjčanom v športnih objektih ni všeč, ker po njihovem mnenju ponujajo premalo. Najbolj gledana športa sta rokomet in nogomet. V povprečju tekme na leto obišče 66 000 ljubiteljev športa z žogo. Velik vpliv na obisk tekme ima tudi zunanji in notranji izgled športnega objekta. Šport v Velenju in po svetu me navdušuje.

Raziskovalna naloga:
Korist športnih objektov v Velenju
PrenosOgled