Živeti s sladkorno

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
biotehniške vede
biologija
OŠ Mihe Pintarja Toleda
Azra Ahmić, Timotej Tepež
Irena Rošer

Z raziskavo, ki temelji na anketah in intervjujih sladkornih bolnikov in strokovnih delavcev, sva želela ugotoviti, koliko poznamo sladkorno bolezen, kako jo bolniki sprejmejo, uredijo in se vključujejo v vsakdanje življenje. Večina pozna vzroke za razvoj bolezni, manj so jim poznani dejavniki tveganja, še manj simptomi in znaki bolezni ter možni zapleti in posledice. Mladostniki, ki so zboleli za sladkorno boleznijo, so bolezen sprejeli, jo uredili in se enakopravno vključujejo v življenje z zdravimi. Večina ostalih bolnikov je z odkritjem bolezni spremenila življenjski slog – spremenila je prehranjevalne navade, povečala telesno aktivnost in vzdržuje telesno težo. Zadovoljni so z zdravstveno oskrbo. Približno polovica jih meni, da se ne morejo enakopravno vključevati v družbo, da se njihov socialni položaj slabša, saj je zdrava hrana vedno dražja, dražja so zdravila, manjši je zaslužek zaradi bolniške… Društva diabetikov v sodelovanju z Zvezo društev diabetikov Slovenije posredujejo različne informacije, izdajajo brezplačna glasila, organizirajo različna predavanja in delavnice o sladkorni bolezni in življenju s sladkorno, spodbuja k druženju in telesni aktivnosti…, a nihče od anketiranih bolnikov ni včlanjen v Društvo diabetikov. Strokovni delavci pravijo: ''Ko sprejmeš sladkorno bolezen, ko jo urediš, se začne novo življenje.'', zato bolnikom Damjan Justinek, dr. med., spec. interne med. sporoča: ''Vzemite bolezen v svoje roke, pomagajte si med seboj in skupaj bomo vse zmogli!''

Raziskovalna naloga:
Živeti s sladkorno
PrenosOgled