Zakaj se brati splača

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj


OŠ Livada
Urška Zupančič
Dragica Kralj

Namen te naloge je bil ugotoviti, zakaj in koliko upada branje med osnovnošolci ter najti načine in primere iz prakse, ki bi jih lahko v šoli uporabili, da bi vrstnikom prikazali branje v drugačni luči. Pri tem sem želela tudi poudariti namen branja in njegove dobre strani. Ključnega pomena je bilo prostovoljno delo z učenci 2. razreda devetletke, ki je potrdilo hipotezo, da bi z ustrezno motivacijo, v tem primeru s prostovoljnim delom, lahko razvili večje zanimanje za branje in ga gojili vnaprej. Udeleženci bralnega krožka so pokazali veliko zanimanje za knjige, pri izboru katerih so sodelovali, ter so z navdušenjem prihajali oz. bodo z dejavnostjo še nadaljevati. Druga metoda je bila metoda anketiranja, v kateri je sodelovalo 139 učencev osmih razredov z vseh velenjskih osnovnih šol. Pri tem se je jasno pokazalo, kako pomembna je motivacija šole, še bolj pa spodbuda staršev v predšolskem obdobju. Učenci sami bi lahko veliko naredili za spodbujanje branja že, če bi lahko sodelovali pri sestavljanju seznama za bralno značko in bi pritegnili tudi tiste, ki bi drugače obupali. Rezultati so potrdili hipotezo ter razkrili najbolj pogoste vzroke za upadanje branja, predstavili pa so tudi možne rešitve. Ena izmed njih je prav gotovo bralni krožek, ki ga lahko vodijo tudi učenci v obliki prostovoljnega dela, ter sodelovanje učencev pri izbiranju knjig za bralno značko.