Lesna biomasa za topel dom in debelo denarnico

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
tehniške vede
tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo, idr.)
ŠCV, Strojna šola
Alem Ljevaković, Izidor Jan Pečečnik
Andrej Vasle

V nalogi, poskušamo prikazati potencial lesne biomase za naše kraje, ter ta potencial primerjati z drugimi viri energentov za ogrevanje. Ugotavljamo, da so emisije škodljivih emisij v zrak pri fosilnih gorivih bistveno večje, kot so emisije pri lesni biomasi. Ker se zavedamo občutljivost okolja na onesnaženost, se v nadaljevanju opredeljujemo predvsem na izkoriščanje biomase. Grafično smo prikazali cenovno vrednost energentov (UNP, kurilno olje, peletov, sekancev ter drv) med seboj, ter ugotovili da so lesni energenti bistveno cenejši, kot so fosilna goriva. Vendar pa problem nastane pri investicijskih stroških, saj so le ti obratno sorazmerni z prejšnjo ugotovitvijo. Ker je tehnologija ogrevalnih sistemov fosilnih goriv preprostejša od tehnologije zgorevanje biomase, je cena investicije lahko tudi do 150% cenejša. Vendar z dolgoročno (cca. 25 let kot je življenjska doba ogrevalnega sistema) primerjavo investicije in cene energenta ugotavljamo da je cenovno najugodneje ogrevanje na lesno biomaso. Če povzamemo prednosti lesne biomase, bi lahko rekli: 1) je domač vir, ki je venomer na razpolago, 2) zaradi velikega letnega gozdnega prirastka velik potencial, 3) s pravilno izbiro ogrevalnih sistemov bistveno vplivamo na letne stroške ogrevanja, 4) na evropskih ali državnih razpisih lahko dobimo nepovratna sredstva, 5) je okolju prijazna.

Raziskovalna naloga:
Lesna biomasa za topel dom in debelo denarnico
PrenosOgled