Sodelovanje med dijaki, starši in učitelji

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
družboslovne vede
pedagogika
ŠC Slovenj Gradec, Gimnazija
Klara Klančnik
Boris Klančnik
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

V raziskovalni nalogi sem poskušala razčleniti dobro znani in zelo pomemben trikotnik – dijak, starši in učitelji ter poiskati dobre in šibke točke tega sodelovanja, ki vplivajo na delo mladih v šoli. Živimo v času, ko je velik poudarek na izobrazbi. Družbeni pritisk je vedno večji, pričakovanja se višajo, mladih je vedno bolj strah neuspeha. Ali uspešno sodelovanje med temi tremi členi lahko vpliva na dijakovo uspešnost in dobro počutje v občutljivih letih zorenja v šoli? Zanimal me je odnos med dijaki, starši in učitelji. So dijaki s tem odnosom zadovoljni? Koliko lahko na delo dijaka vplivajo starši in učitelji? Čutijo dijaki pozitivno ali negativno motivacijo? Večina dijakov ima vedno več težav z motivacijo pri svojem delu. Podpora staršev in učiteljev lahko zelo vpliva na dijakovo samopodobo in na njegovo delo v šoli. S pozitivnim pristopom dijak laže premaguje ovire. Na drugi strani pa lahko negativna motivacija vodi tudi do stanja, ko dijak izgubi interes do dela, njegov odnos do staršev in učiteljev se drastično poslabša, pojavijo se učni in vzgojni problemi, vse to pa lahko vodi do prekinitve izobraževanja. Ali obstajajo strategije, ki lahko pripomorejo k boljšemu sodelovanju med vpletenimi in pomagajo dijaku, staršem in učiteljem, da najdejo optimalno kombinacijo, ki pripomore k temu, da mlad človek zapusti srednješolsko izobraževanje z dobro samopodobo in s prepričanjem, da so leta, preživeta v srednji šoli pozitivno vplivala na njegovo osebnostno rast? Mogoče vseh odgovorov v moji raziskavi ni, se pa najde marsikatera zanimiva smernica, ki vam lahko pomaga osvetliti pot do pravih odgovorov.

Raziskovalna naloga:
Sodelovanje med dijaki, starši in učitelji
PrenosOgled