Neformalno izobraževanje

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
interdisciplinarno
sociologija, računalništvo
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Maja Ovčar
Islam Mušić, Melita Kovač
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Neformalno izobraževanje se je začelo vse bolj razvijati, ko je trg dela postal prenatrpan z visoko izobraženimi diplomanti. Zato so delodajalci začeli spodbujati mlade, da bi si pridobili še izobrazbo izven šole/študija. Danes je to pomemben dejavnik, ko iščemo zaposlitev oz. pri nadaljnem vpisu v šolo. Z neformalnim izobraževanjem pridobivamo izkušnje, se učimo socialnih spretnosti, komunikacije, organizacije, vodenja, sledenja navodilom, spoštovanja avtoritete. Vse to so pomembne kompetence, ki jih lahko dodatno ponudimo delodajalcu ter ga tako prepričamo, da zaposli prav nas. Pridobimo jih lahko na zelo različne načine: počitniško delo, prostovoljno delo, udeležba na tečajih in delavnicah, raziskovalne naloge, delo v neki organizaciji... V Sloveniji imamo sistem pridobivanja neformalnega znanja dokaj razvit, problem je le v tem, da ga uporablja malo ljudi. In prav to je tisto, kar raziskujem v nalogi: Ali mladi sploh poznajo neformalno izobrazbo? Ali je z neformalnim znanjem res lažje dobiti zaposlitev, kot nam to obljubljajo delodajalci? S pomočjo anketiranja sem dobila odgovore, jih analizirala ter grafično prikazala. Prav tako sem postavila spletni portal na katerem lahko delodajalci sprejmljajo ocene delavnic, tečajev in ostalih izobraževanj.

Raziskovalna naloga:
Neformalno izobraževanje
PrenosOgled