LED razsvetljava

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nagrade:
Nazaj
tehniške vede
elektrotehnika, elektronika in robotika
ŠCV, Elektro in računalniška šola
Gregor Rošer, Matjaž Kotnik
Janko Malovrh
Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Sva mlada raziskovalca, ki bova predstavila sodobno LED razsvetljavo. Cilj najine naloge je, da čim bolj natančno in zanimivo predstaviva sodobno uporabo razsvetljevanja s pomočjo LED diod. V nalogi je predstavljen razvoj razsvetljave od njenega začetka do danes, njene posodobitve, prednosti, ter zamenjava klasičnih žarnic na žarilno nitko, z varčnimi sijalkami, predvsem pa z najsodobnejšo LED razsvetljavo. Svetloba, kakršno poznamo in kakršna nas spremlja vsak dan, izhaja iz časov, ko so se naši predniki naučili uporabljati ogenj za gretje, svetlobo in kuhanje. Za prve žarnice je Edison uporabil bambusove ostružke, v današnjih pa so ostružki zamenjani s koščkom tungstenove žice, ki oddaja svetlobo, ko se ta zaradi svoje upornosti segreje do take stopnje, da zažari. Zavedajmo se, da je tudi poraba vsake žarnice doprinesla veliko k izsekavanju gozdov, zajezitvi dolin in graditvi elektrarn. Današnje okolje je, zaradi zgolj 5% svetlobe, ki jo oddaja žarnica na žarilno nitko, bistveno drugačno kot bi bilo, če bi imele žarnice boljši izkoristek. Light Emmiting Diodes so hladni viri svetlobe, ki se proizvajajo v tovarnah, kjer proizvajajo mikročipe. Vsebujejo kristale, katerim so namenoma dodani nečisti atomi. Elektroni, ki krožijo okoli atomskega jedra, zaradi vpliva elektrike skočijo iz svojih smeri. Pri vračanju v smer ti elektroni oddajo nekaj električne energije v svetlobno obliko. Ta proces lahko v grobem primerjamo z zvezdnim utrinkom, ki ionizira, ko vstopi v atmosfero. Vse podrobnejše informacije pa bodo predstavljene skozi celotno nalogo.

Raziskovalna naloga:
LED razsvetljava
PrenosOgled