Starš ali prijatelj?

Področje:
Tema:
Šola:
Avtorji:
Mentorji:
Nazaj
družboslovne vede
sociologija
ŠCV, Gimnazija
Jerca Aubreht, Nina Svečko
Sandra Dostal

Spremembe v globalni družbi vplivajo na način in oblike družinskega življenja. Ena izmed značilnosti sodobne družbe je soobstoj različnih tipov družine, zato o jedrni družini, tudi v naši kulturni skorajda ne moremo več govoriti. Odnosi postajajo vedno bolj enakopravni in razlike med vlogo staršev in dolžnostmi otroka vse bolj izginjajo. Mladostnik in odrasel otrok zavzemata enakopraven odnos s starši in v starosti postanejo starši odvisni od otrok. Pomembno je obdobje v katerem se mladostnik spusti v enakopraven odnos s svojim roditeljem. Prav tako je pomembna oblika prijateljstva, ki temelji na prekašanju; takšno je npr. prijateljstvo med očetom in sinom in sploh med starejšim in mlajšim. Prijateljstvo staršev do otrok ni isto kor prijateljstvo vladarjev do podložnikov, pa tudi očetovo prijateljstvo do sina ni isto kot sinovo prijateljstvo do očeta. Vsaka od teh oblik vsebuje drugačno vrlino, ima drugačno nalogo in je zasnovana na drugačnih nagibih, zato so tudi ta nagnjena in prijateljstva različna. S tem razmišljanjem, ali je prijateljstvo v neenakopravnem položaju v družini (roditelj-otrok) možno, sva se lotili raziskovalne naloge, kjer sva preučili pomen besed vzgoja, tipe vzgoje, kako naj bi se le-te spreminjale in kateri so glavni dejavniki spreminjanja načinov vzgajanja. Posvetili sva se avtoriteti, oz. njenemu pomanjkanju in nastalemu odnosu- prijateljstvu. Uporabili sva metodo spraševanja v obliki intervju. Intervjuvali sva starše in nato še njihove otroke – iz različnih oblik družin. Ni natančno začrtane meje, do kod sta si dva človeka še lahko prijatelja, obstaja pa začrtana meja med starševstvom in prijateljstvom.

Raziskovalna naloga:
Starš ali prijatelj?
PrenosOgled